Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Ajaran 2023-2024

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Banin

Mahfudin

Kadiv Pendidikan Al Bahjah Buyut

NIPY. 20191221042

 

Didin Jamidin, S.Pd.I
Kepala Sekolah
NIPY. 20160621006

Aditya Baharudinsyah, S.Pd.

Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Guru Matematika

NIPY. 20190121033

Darmawan, S.Pd.I

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan

NIPY. 20180101023

Warnudi

Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana

NIPY. 20170921019

Yadismanda TG, S.Pd.I

Guru Informatika

NIPY. 20140921002

Hedi Nurhaedi, S.Pd.I

Guru Bahasa Inggris

20180121021

Abdul Halim, S.Pd.I

Guru PAI

NIPY. 2019010934

Ahmad Nana Permana, S.Pd

Guru IPA

NIPY. 20210321058

 

Ahmad Sofyana, S.Ag

Koordinator Tahfidz

NIPY. 20200721047

Sunoto, S.Pd

Guru IPS

NIPY. 20200121046

Basyari, S.Pd.I

Guru PKN

NIPY.20200706042

Fandi Ahmad, SE.

Bendahara Sekolah

NIPY. 20160921009

Ario Sunaryo

Guru Seni Budaya

NIPY. 2019070135

Alfian, S.Pd

Guru Bahasa Indonesia

NIPY. 20200121043

Isro Muwafiq, S.Pd

Guru Matematika

NIPY. 20220621093

Agung Adhari, S.Pd

Guru Bahasa Indonesia

NIPY.-

Suryanto, S.Pd.I

Kepala Tata Usaha

NIPY.2017090120

Iqbal Antono, S.Pd

Operator Sekolah

NIPY. 20180121022

Joko Maulana, S.Pd.I

Staff sarana dan pengelola Perpustakaan

NIPY.20210701059

Ust. Kamil

Guru Bahasa Arab

NIPY. –

 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Banat

Yeyen St. Fitriani, S.Pd.

Guru IPA

Dani Sofillah, S.Pd.

Guru IPA

Ayati, A.Md

Guru Seni Budaya

Anna Triyana, S.Pd.

Guru Matematika

Dwi Mutiara Sarie, S.E,MM.

Guru PKN

Fuji Ratna Puri, S.Sos.I

Guru BK

Lufi Septianingsih, S.Pd.

Guru Matematika

Mela Irmawati, S.Pd.

Guru Bahasa Indonesia

Melisa, S.Kom

Guru Informatika

Nany Hamidah, S. Pd

Guru IPS

Azzah Tuslihun, S.Hum

Guru Bahasa Arab

 

Seliawati, S.Pd.

Guru IPA

Suci Fajarrany Puspita N, S.E

Guru IPS

Durotul Wasi’ah, S.Pd.

Guru Bahasa Indonesia